[audio: http://yaplim.com/gbip/audio/20110227-iman-yang-menyelamatkan-john-lim.mp3 | titles = Iman Yang Menyelamatkan | artists = Pdt. John Lim]
[audio: http://yaplim.com/gbip/audio/20110227-iman-yang-menyelamatkan-john-lim.mp3 | titles = Iman Yang Menyelamatkan | artists = Pdt. John Lim]