[audio: http://k002.kiwi6.com/hotlink/6b3frm00su/20110711_apa_yang_dilihatnya_pada_kita_paul_gunadi.mp3 | titles = Apa Yang DilihatNya Pada Kita | artists = Pdt. Paul Gunadi][audio: http://k002.kiwi6.com/hotlink/6b3frm00su/20110711_apa_yang_dilihatnya_pada_kita_paul_gunadi.mp3 | titles = Apa Yang DilihatNya Pada Kita | artists = Pdt. Paul Gunadi]